Sanne Kabalta (Nīderlande)

Sanne ir māksliniece, kas fotogrāfiju izmanto kā vizuālu nesēju viņas pašas rakstītajiem tekstiem. Ar fotogrāfijas palīdzību bieži ir iespējams izteikt to, ko nevar izteikt vārdos. Veidojot foto un tekstu sinerģiju, Sanne strādā ar tādām tēmām kā slimība, sāpes, nāve, vientulība. Atklājot Ruckas rezidenču centra pagātni (iepriekš te 50 gadus bijusi tuberkolozes slimnīca), Sanne turpināja darbu pie projekta “On Being Ill”, uzņemot analogās fotogrāfijas un vācot vēsturiskās liecības par Ruckas rezidenču centra pagātni.