Ruckas mākslas fonds strādā pie kultūras piedāvājuma digitalizācijas

Atbildot pandēmijas izraisītajiem darbības ierobežojumiem mākslas un kultūras jomā, Ruckas mākslas fonds savu rezidenču programmu nākotnē piedāvās arī digitāli. Kopš pandēmijas sākuma 2020. gadā ievērojami pieaudzis mākslinieku īpatsvars, kuri vēlas rezidenču programmā darboties attālināti, tādēļ fonds šobrīd strādā pie digitāla mākslas rezidenču piedāvājuma izveides.

“Pandēmijas radītos izaicinājumus un pulcēšanās ierobežojumus uztvērām kā pamudinājum domāt, kā labāk sasniegt savu mērķa auditoriju ar citiem paņēmieniem, jo īpaši digitālajā vidē. Pirmo šāda veida risinājumu izmantojām projektā Mākslas kūre, kur veidojām interaktīvo karti, ar kuras starpniecību nodrošinājām iespēju Cēsu novada iedzīvotājiem un visiem atrast un apstaigāt dažādās Cēsu apkaimēs izvietotos mākslinieku darbus. Šobrīd nevaram būt pārliecināti par to kādus ierobežojumus nozarei nesīs Covid-19, taču, pateicoties digitālās vides risinājumiem un iespējām, jūtamies droši, ka varēsim darbību turpināt arī nenoteiktības apstākļos”, jauno attīstības virzienu komentē Ruckas mākslas rezidenču centra vadītāja Ieva Ūbele.

Iecere atspoguļot Ruckas mākslas rezidenču centra norises un rezidenču programmas laikā īstenotos mākslinieku darbus digitālajā vidē radās 2020. gada izskaņā galvenokārt pandēmijas izraisīto ierobežojumu dēļ. Pateicoties Kultūras ministrijas izdotajam rīkojumam, kas ļāva kultūras darbiniekiem ieceļot Latvijā, lai nodrošinātu kultūras pakalpojumu pieejamību, veiksmīgas mākslinieku līdzdalības rezultātā klātienē 2021. gada pavasarī tapa brīvdabas izstāde “Apslēptie dārgumi”. Izstāde Ruckas parkā Cēsu iedzīvotājiem un viesiem bija apskatāma visas vasaras garumā. Turpinot Ruckas mākslas rezidenču centra attīstību pandēmijas radīto izaicinājumu laikā ar Aktīvo iedzīvotāju fonda finansiālu atbalstu digitālo risinājumu apgūšanai Ruckas mākslas fonds nākotnē plāno dažādot savu rezidenču programmas un norišu piedāvājumu – mākslinieku radītos darbus darot pieejamus digitālajā vidē, apgūstot jaunus risinājumus šajā jomā.

Iespēja veidot kultūras piedāvājumu digitālā vidē radusies, īstenojot projektu ”Ruckas mākslas fonda kapacitātes veicināšana”. Tā laikā plānots izmantot jaunus digitālos risinājumus, piedāvājot dažādām Ruckas mākslas fonda auditorijām viegli pieejamu mākslas rezidenču laikā radīto saturu un līdzdarbošanos, kā arī iespēju iesaistīties fonda īstenotajās norisēs kultūrizglītības jomā. Projektu ”Ruckas mākslas fonda kapacitātes veicināšana” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Saistītās ziņas

Ruckas mākslas fonda īstenotie projekti un norises 2022. gadā

2022. gadā Ruckas mākslas fonds veiksmīgi īstenojis trīs unikālas izstādes Latvijā, tostarp nodrošinājis arī multimediālās izstādes “Neredzamās dzīves” norisi Serbijā un Melnkalnē. Divās daļās īstenota starptautiska mākslinieku rezidence Ruckas mākslas rezidenču centrā ar mākslinieku prezentācijām un citām publiskām norisēm Cēsīs. Savukārt vasarā notikusi vizuālās mākslinieces Vikas Ekstas fotogrāfijas meistarklase, kurā

Read more

Noslēdzies 2021. gads Ruckas mākslas rezidenču centrā

2021. gadā, spītējot Covid-19 pandēmijas radītajiem pulcēšanās ierobežojumiem, Ruckas mākslas rezidenču centrā sekmīgi notikušas vairākas sabiedriski nozīmīgas norises. Noorganizētas četras starptautiskas mākslinieku rezidences ar 40 mākslinieku dalību pārstāvot vairāk nekā 15 dažādas valstis. Rezidenču noslēgumā Ruckas parkā un Cēsu pilsētvidē radot brīvdabas izstādes – “Apslēptie dārgumi” un “Mākslas kūre”. Savukārt

Read more

Ruckas mākslas fonda kapacitātes veicināšana

Projekta “Ruckas mākslas fonda kapacitātes veicināšana” mērķis ir uzlabot Ruckas mākslas fonda komunikācijas kapacitāti, vienlaikus sekmējot no projektu finansējuma neatkarīgu finanšu avotu piesaisti. Lai sasniegtu mērķi projektā plānots īstenot divas aktivitātes, kas saistītas ar fonda komunikācijas stratēģijas izstrādi un mājas lapas pilnveidošanu. Projekta rezultātā tiks izveidota Ruckas mākslas fonda komunikācijas

Read more