Ruckas mākslas fonda kapacitātes veicināšana

Projekta “Ruckas mākslas fonda kapacitātes veicināšana” mērķis ir uzlabot Ruckas mākslas fonda komunikācijas kapacitāti, vienlaikus sekmējot no projektu finansējuma neatkarīgu finanšu avotu piesaisti.

Lai sasniegtu mērķi projektā plānots īstenot četras aktivitātes, kas saistītas ar fonda komunikācijas stratēģijas izstrādi – vizuālās identitātes izstrāde un uzlabošana, mājas lapas pilnveidošana un mārketinga materiālu izstrāde.

Projekta rezultātā tiks izveidota Ruckas mākslas fonda komunikācijas stratēģija dažādām mērķa grupām – māksliniekiem, potenciālajiem projektu sadarbības partneriem un biznesa klientiem, un dažādiem komunikācijas kanāliem, izveidots fonda vizuālās identitātes komplekts, viegli administrējama un mobilajām ierīcēm piemērota mājas lapa ar atjauninātu un dažādām klientu grupām pielāgotu informāciju, un sagatavoti prezentācijas materiāli biznesa klientu piesaistei, lai palielinātu no projektu finansējuma neatkarīgu ieņēmumu pieaugumu.

Projektu ”Ruckas mākslas fonda kapacitātes veicināšana” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.