Mākslinieku rezidence

No 2016. gada līdz 2023. gadam Ruckas mākslas rezidenču centrs organizēja uzsaukumus rezidencēm māksliniekiem, kas vēlas radīt savus mākslas darbus Ruckas muižā, Cēsīs.

Ruckas mākslas rezidenču centrs īsteno rezidenču programmu māksliniekiem, kas īsteno ar sociāliem un vides aizsardzības jautājumiem saistītus projektus.

Pieteikties

Pieteikšanās informācija
Nākamais rezidenču uzsaukums tiks atvērts 2024. gadā. Ja jums ir jautājumi par rezidenču programmas norisi, lūdzu, rakstiet uz rucka@rucka.lv

Atlases process
Mākslinieki tiek izvēlēti, balstoties uz piedāvātās darba tēmas nozīmīgu un tās atbilstību rezidenču programmas mērķiem, iepriekšējo pieredzi un māksliniecisko sniegumu, kandidātu vēlmi/iespējām strādāt ar vietējo kopienu mākslas darba radīšanā.