Mūsu stāsts

Ruckas mākslas rezidenču centru 2013. gadā izveidoja dokumentālā kino režisors un fotogrāfs Kaspars Goba un dokumentālā kino producente Ieva Ūbele. Rezidenču centra darbību nodrošina Ruckas mākslas fonds (iepriekš – nodibinājums “Elm Media”), kas izveidots 2007. gadā ar mērķi piesaistīt sabiedrības uzmanību aktuālu vides aizsardzības un sociālo jautājumu risināšanai ar dokumentālā kino un foto projektu palīdzību. 

No 2013. gada jūnija līdz 2023. gada septembrim rezidenču centrs darbojās Ruckas muižā Cēsīs. 2024. gadā rezidenču centra darbība tiks atsākta jaunā vietā. 

Ieva Ūbele

Dibinātāja / producente

Ieva ir pieredzējusi audiovizuālo un kultūras projektu producente. Viņai ieguvusi maģistra grāds sociālajā antroploloģijā Rīgas Stradiņa universitātē un biznesa vadības grādu Starptautiskajā vadītāju tālākizglītības centrā – Bledas menedžmenta skolā Slovēnijā.

Ieva atbild par centra stratēģisko attīstību, starptautisko sakaru veidošanu, jaunu projektu attīstīšanu un finansējuma piesaisti.

Oskars Goba

Projektu vadītājs

Oskars ir beidzis Latvijas Kultūras akadēmijas kultūras menedžmenta un radošo industriju maģistra programmu. Audiovizuālajā jomā darbojies mākslas un kino projektos, organizējot izstādes un performances Latvijā, Ukrainā un Austrijā, kā arī koordinējot procesus starptautisku Nīderlandes un ASV TV seriālu ražošanas posmos Latvijā, Norvēģijā un Itālijā. 

Oskars ir atbildīgs par centra ikdienas darba organizēšanu, koordinē rezidenču centrā notiekošos pasākumus un individuālo rezidenču norisi, ir centrā rezidējošo mākslinieku kontaktpersona un organizē izstāžu un publisko uzstāšanos norisi.