Lekciju cikls iedvesmo īstenot kopienu projektus

Lai izglītotu un iedvesmotu kopienu projektu īstenotājus, no 18. aprīļa līdz 10. maijam Ruckas mākslas fonds veidoja izzinošu lekciju ciklu par dažādu sabiedrības grupu iesaisti mākslas procesos. Ciklā ar vērtīgiem pieredzes stāstiem dalījās kopienu projektu veidotāji, atsedzot šīs mākslas prakses aizkulises un sniedzot praktiskus padomus kopienu projektu izstrādei nākotnē. Visas lekcijas šobrīd ir pieejamas Ruckas mākslas fonda mājas lapā un Youtube kanālā.

“Šorīd kopienu mākslu redzu kā vienu no jēgpilnākajām mākslas praksēm, jo tā ne tikai vēsta par dažādu sabiedrības grupu dzīvēm, vēlmēm un izaicinājumiem, bet arī nodrošina sasaisti starp sabiedrību un kultūras un mākslas vidi. Kopienu mākslas radīšanā ieguvēji ir visi, jo tās pamatā ir sadarbība. Šajā procesā kopienu pārstāvji ar mākslas un kultūras starpniecību var strādāt un meklēt atspoguļojumu aktuāliem jautājumiem un sasāpējušām problēmām, būt daļa no plašākas mākslas un kultūras dzīves, kā arī aizraujoši pavadīt brīvo laiku. Ierasts, ka šajā procesā līdzdarbojas mākslinieki un mediatori, kuri kopienai sniedz nepieciešamo atbalstu un rīkus iecerētā īstenošanai, vada ideju ģenerēšanu un realizēšanu. Ruckas mākslas fonda veidotais lekciju cikls ir lielisks veids, kā izzināt kopienu mākslas pamatus, iepazīt Latvijā īstenotos prakses piemērus un iedvesmoties līdzīgu projektu īstenošanā”, kopienu mākslas un lekciju cikla nozīmi skaidro kuratore Līga Lindenbauma. 

Lekciju cikls atklāj kopienu un līdzdalības projektu tapšanu un veidošanu no teorētiskiem un praktiskiem līdz pat kritiskiem skatpunktiem. To veido četras tematiski vienotas daļas, katrā no tām uzstājas divi lektori. Pirmā lekcija izvērš centrālo tēmu teorētiski, bet otrais lektors dalās ar īstenoto projektu piemēriem, atsedzot kopienu projektu veidošanas praktiskās puses. Teorijas un prakses apvienojums lekciju ciklā padara to par lielisku izziņas avotu, iespēju iepazīt kopienā balstītus projektus un tā veidotājus, kā arī smelties iedvesmu līdzīgu norišu īstenošanā.

Lekciju ciklā ar kopienu projektu pamatjautājumiem iepazīstina producente un kopienu teātra praktiķe Ieva Niedre un kultūras notikumu kuratore Līga Lindenbauma, ētikas jautājumus izklāsta starpdisciplināru notikumu kuratore Gundega Laiviņa un māksliniece, Sansusī labklājības rezidences kuratore Anda Lāce, sociālajiem aspektiem pievēršas teātra un kino režisore Krista Burāne un dokumentāla kopienu projekta “Lietisko pierādījumu muzejs” veidotāja Laura Stašāne, projektu īstenošanas institucionālo pusi atklāj UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Kultūras sektora vadītāja Inga Surgunte un Latvijas Laikmetīgās mākslas centra izglītības projektu kuratore Māra Žeikare. Cikls atspoguļo šī brīža kopienu projektu aktualitātes un iepazīstina ar galvenajiem šādu projektu veidotājiem Latvijā.

Lekciju ciklā iezīmētās kopienu projektu problemātikas un aktualitātes tiks padziļināti apspriestas sarunu festivāla “LAMPA” diskusijā “Norises, par kurām nerunā” 9. jūnijā plkst. 20.00 Cēsu skatuvē. Uz vienas skatuves aicinot politikas veidotājus un finansētājus, kā arī kopienu mākslas projektu īstenotājus, diskusijas mērķis ir izgaismot kopienu projektu ieguvumus, izaicinājumus un problēmas. 

Lekciju ciklu veido Oskars Goba un Līga Lindenbauma un par tā saturu atbild Ruckas mākslas fonds. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Publiski tas pieejams Ruckas mākslas fonda Facebook lapā un Youtube kanālā: https://youtube.com/playlist?list=PLKXuaSbHNuyjIysDOA0xI8V2CHUaZB8rI

Saistītās ziņas

Vebinārs #4 “KOPIENU MĀKSLA PROJEKTU VALODĀ”

➡️ TEORIJA | Inga Surgunte “Kā nepazaudēt mākslu?” Kultūras nozarē pēdējos gados vērojama arvien apzinātāka pievēršanās sociālas ievirzes iniciatīvām un centieni pozicionēt kultūru kā līdzvērtīgu spēlētāju tādu globālu izaicinājumu risināšanā kā nevienlīdzība, sabiedrības noslāņošanās un pieaugoša mentālās veselības pasliktināšanās visās vecumu grupās. Līdzās šim entuziasmam arvien skaļākas kļūst balsis, kas

Read more

Vebinārs #3 “KOPIENU MĀKSLA UN SOCIĀLIE APSEKTI”

➡️ TEORIJA | Krista Burāne“Daži jautājumi par sociālo pavērsienu mākslā” Kopš 2006. gada, kad Klēra Bišopa publicēja kritisko eseju “Sociālais pavērsiens: sadarbība un tās pretrunas”, jautājumi par to, vai māksla būtu jāpasargā no sociālās lietderības mērķa, tiek uzdoti atkal un atkal. Mūsu uzdevums būs saprast, kā un kad radošie notikumi,

Read more

Vebinārs #2 “KOPIENU MĀKSLA UN ĒTIKA”

➡️ TEORIJA | Gundega Laiviņa“Uzmanība kā ētikas forma. Koprades prakses laikmetīgajā teātrī Latvijā un starptautiski” Lekcija aplūko laikmetīgā teātra virzienus un prakses, kuru pamatā ir kopīga radīšana ar vietu, laiku un kopienām – gan cilvēkiem, gan citām būtnēm, gan lietu pasauli. Tā pieskaras ar kopradi saistītiem ētiskajiem aspektiem, jaunā materiālisma

Read more

Vebinārs #1 “KAS IR KOPIENU MĀKSLA?”

➡️ TEORIJA | Ieva Niedre“Drosme un kopiena. Kas ir kopienā balstīta māksla?”Lekcija iezīmē kopienā balstītu mākslas projektu tapšanu, kopienas teātra (applied theatre) pieeju dot balsi dažādām sabiedrības grupām, pieskarsies procesa un rezultāta attiecībām. Ieva Niedre ir kultūras producente, fonda INITIUM valdes priekšsēdētāja un kopienu mākslas mediatore. Kopš 2018. gada fonds

Read more