Iepriekšējo gadu rezidenti

Rezidence 2021

No 2021. gada marta līdz maijam Ruckas mākslas rezidenču centrā norisinājās divas mākslinieku rezidences, kurās piedalījās 13 mākslinieki no 10 dažādām valstīm. Viņu uzmanības lokā bija Cēsu vēsture un ikdiena, vides jautājumi, alternatīvi pārtikas avoti un citas saistītās tēmas, arī Ruckas muiža un parks. Mākslinieku radītie darbi tika izstādīti brīvdabas izstādē Apslēptie dārgumi.

Rezidence 2020

2019. gada decembrī Ruckas mākslas rezidenču centrs izsludināja uzsaukumu 2020. gada pavasara rezidencēm. Tām pieteicās 66 mākslinieki no 31 valsts. Izvērtējot visus pieteikumus, tika izvēlēti 7 dalībnieki no Austrijas, Beļģijas, Jaunzēlandes, Kanādas, Nīderlandes un Vācijas, kuriem bija plānots uzturēties Ruckas mākslas rezidenču centrā no 2020. gada aprīļa vidus līdz maija vidum. COVID-19 vīrusa pandēmijas izraisīto ierobežojumu un valsti noteiktās ārkārtas situācijas dēļ pavasara rezidences norise tika pārcelta uz 2020. gada rudeni.

2020. gada vasaras vidū, saslimstības rādītājiem ar COVID-19 vīrusu Eiropā nemitīgi pieaugot un pamatojoties uz Slimību un profilakses un kontroles centra (SPKC) rekomendācijām un ierobežojumiem ieceļotājiem, tika nolemts izsludināt jaunu uzsaukumu māksliniekiem, kuri var ieceļot Latvijā, neievērojot 14 dienu pašizolācijas pasākumus un tādējādi piedalīties rezidencē. Ruckas mākslas rezidenču centrs saņēma 33 jaunus pieteikumus no 23 valstīm. Izvērtējot visus pieteikumus un ņemot vērā SPKC rekomendācijas un ieceļošanas ierobežojumus, Ruckas mākslas rezidenču centra 2020.gada rudens rezidenču programmai tika apstiprināti 7 jauni mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Apvienotās Karalistes un Norvēģijas. Situācijai nemitīgi mainoties savu dalību 2020. gada rudens rezidencē (no septembra vidus līdz oktobra vidum) varēja apstiprināt tikai 6 mākslinieki.

Ruckas mākslas rezidenču centra 2020.gada rudens rezidencē uzturējās un projektus īstenoja:

Rezidence 2019

Kopumā 2019. gada rezidencēm tika saņemti vairāk nekā 170 pieteikumi no dažādām valstīm. Izvērtējot pieteikumus, tika izvēlēti 12 mākslinieki, kuriem bija iespēja mēneša garumā uzturēties Ruckas muižā un īstenot savus mākslas projektus.

 

Residency 2017

In 2017, six artists stayed at the Rucka Art Residency Center with the support of the North-Baltic mobility program “Culture”.

In addition, in 2017, five artists worked at the residency center with scholarships from the Rucka Art Residency Center.

Residency 2016

2016. gadā projekta “Mazās stratēģijas mūsdienu realiātei” ietvaros rezidenču centrā strādāja četri latviešu mākslinieki. Projekta īstenošanu atbalstīja Vidzemes plānošanas reģiona un Valsts Kultūrkapitāla fonda “Latvijas Valsts mežu atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2016.