Mēs īstenojam filmu un foto projektus par sociāli svarīgam tēmām un vides jautājumiem.

Jaunākie projekti:

2018 – Inga dzird – dokumentālā filma par Ingu, kas ir vienīgā dzirdīgā nedzirdīgo ģimenē (rež.Kaspars Goba).

2017 – 12 elementi ainavā – 12 TV raidījumu cikls par pārmaiņām dabā. 

2016 – Dzīve kustībā – antropoloģiska foto grāmata par dzīvi starp Latviju un Norvēģiju.